Commentaren

CM2111

CM2111 Shortcomings in Frontex’s practice on public access to documents

In recent years, the European Border and Coast Guard Agency, better known as Frontex, has become increasingly prominent. Whether expressed in terms of budget, legal remit and competencies, or scope of activities, the agency has made a quantum leap over a short period. Today, Frontex represents a relevant example of how the European executive exercises power that directly and significantly affects the lives of individuals, particularly asylum seekers and migrants seeking to enter Union territory.

CM2110

CM2110 Note on the Eurodac amendment proposal (COM (2020) 614)

In this note, the Meijers Committee expresses its concerns about the proposed amendments of the new Eurodac proposal as presented by the European Commission as part of the New Migration and Asylum Pact in September 2020.

CM2109

CM2109 Comments on Council Amendments of the Screening Regulation Proposal 2020/0278(COD)

In November 2020, the Meijers Committee published a comment on the proposal for the Regulation introducing the screening of third-country nationals at the external borders, COM (2020) 612 (hereafter the Screening Regulation proposal).

CM2108

CM2108 Onnodig restrictieve uitleg Unierecht staat menselijke maatvoering in de weg

Op 24 juni 2021 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de maatvoering in het vreemdelingenrecht. Naar aanleiding hiervan schreef de Commissie Meijers een bijdrage, waarin de aandacht wordt gelegd op de toepassing van het EU-recht. Volgens de Commissie Meijers kan een betere toepassing van het EU-recht bijdragen aan de menselijke maatvoering in het migratierecht. We roepen de Tweede Kamer op om erop toe te zien dat de arresten van de Europese Hoven loyaal worden uitgevoerd.

CM2107

CM2107 ‘Working Documents’ (WK) in de Raad van de EU veroorzaken zorge-lijke toename van geheimhouding in wetgevingsproces

Welke EU-wetgevingsdocumenten wel of niet openbaar zijn is al lang omstreden in de Raad van de EU, ondanks duidelijke rechtspraak van het Hof van Justitie. Bij de invoering van het zoge-naamde ‘Delegates’ Portal’ in 2015 werden alle categorieën informele Raadsdocumenten vervan-gen door het nieuwe label ‘working document’ (WK). Deze notitie gaat in op de invoering van het WK-label, het aantal betroffen documenten en de gevolgen daarvan voor wetgevingstransparantie.