Steun ons

De huidige situatie in Europa vraagt om een actieve Commissie Meijers. De Commissie wil gericht inzetten op het beschermen van de rechtstaat en het respecteren van de fundamentele rechten van de mens binnen de EU. De reikwijdte van haar werk in de EU vergroten, en haar commentaren beter onder de aandacht brengen, onder meer door ronde tafels, congressen en het aangaan van samenwerking met maatschappelijke partijen. Hiervoor is meer ondersteuning van de Commissie – en dus geld – nodig.

Wilt u de Commisse Meijers steunen met een gift?

Dat kan gemakkelijk en betrouwbaar via Geef.nl. Iedere bijdrage is welkom. Wilt u een groter bedrag doneren, of een periodieke schenking doen? De Commissie Meijers is geregistreerd als ANBI, uw gift is dus (onder voorwaarden) aftrekbaar. Neem voor meer informatie contact op met post@commissie-meijers.nl.

U kunt uiteraard ook een donatie overmaken. Het banknummer van de Stichting tot Steun van de Commissie Meijers is NL48TRIO0391007823 (Triodos Bank). Wilt u eerst meer informatie ontvangen over de plannen van de Commissie Meijers voor de komende jaren? Neem contact op met post@commissie-meijers.nl.

De leden van de Commissie Meijers doen hun werk voor de Commissie onbezoldigd. Hun onkosten worden vergoed. Alleen de secretaris is (part-time) in dienst van de Commissie. De Commissie Meijers dankt de volgende organisaties voor hun langjarige ondersteuning:

  • Stichting Democratie en Media
  • Stichting Migratierecht Nederland
  • Vluchtelingenwerk Nederland
  • Universitair Vluchtelingenfonds UAF
  • Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM)
  • Art. 1/ Radar Antidiscriminatiezaken
  • Stichting tot Steun Commissie Meijers